L'opció pels compareixents és clara. La dació en pagament o, el que és el mateix, entregar el pis a les entitats financeres i així saldar la hipoteca és la solució més justa. Una mesura que per a la Sindicatura de Greuges arriba tard. Per això, i per protegir la part més feble en aquest procés, proposen la figura del mediador. FRANCESC VENDRELL, Sindicatura de Greuges "Que s'estableixi un element de mediació que, en aquest moment que els ciutadans que tinguin problemes amb el pagament de les hipoteques, puguin recórrer a un organisme neutre que pugui fer de mediador entre la banca i el ciutadà que l'ha rebut." La Plataforma d'Afectats per les Hipoteques han demanat avui que la dació tingui caràcter retroactiu per poder beneficiar el més d'un milió de persones a tot Espanya que tenen problemes a l'hora de pagar cada mes la quota del préstec. ADA COLAU, Plataforma d'Afectats per les Hipoteques "No pot ser que les famílies afectades pels desnonaments no es puguin beneficiar del que s'aprovi. A més, se les condemna a l'exclusió social i a l'economia submergida." MONTSERRAT TORRENT, OCUC "El caràcter retroactiu és impossible amb les lleis que tenim perquè podria provocar una altra crisi financera." MANUEL PARDOS, Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes "Pedimos que haya una moratoria de tres años para el embargo de los pisos." Unes lleis que no canvien per la negativa dels partits majoritaris a fer un pas endavant. Fins ara s'han rebutjat les diverses iniciatives legislatives populars presentades al Congrés sobre aquest tema. Aquestes compareixences, però, no acaben aquí: durant aquesta tarda i fins demà hi passaran una vintena més de representants, ja sigui d'usuaris afectats per la hipoteca o de bancs.