JORDI HEREU, president del Grup Municipal del PSC "Nosaltres anem a aquesta taula o pacte de la recuperació econòmica amb un sentit positiu i en un sentit propositiu. Hem demanat que el govern no es quedi amb els braços plegats. I així com és important afrontar temes de seguretat, a mi em sembla que és molt important ja establir aquest mecanisme de lluita contra la crisi."

Jordi Hereu proposa que es promogui Barcelona com a capital emprenedora per atreure empreses de capital de risc i que es converteixi la nova estació de la Sagrera en un nou pol d’atracció per a empreses. A més, també ha demanat que es renovin mercats com el de Gràcia o Sant Andreu i que es promoguin plans territorials de turisme de districte. Els socialistes de Barcelona volen tenir un paper destacat en la Taula de Seguiment de la Crisi.