El 50 % dels treballadors afirma haver fet hores extres sense rebre retribució ni en salari, ni en temps. Aquesta és la conclusió d’un informe de Comissions Obreres sobre les hores extraordinàries treballades a Catalunya l’any 2017. L’estudi fa una comparativa amb dades extretes de l’Enquesta de població activa (EPA) del segon trimestre dels anys 2008, 2013 i 2017.

Amb aquests números, el sindicat CCOO assegura que la suma d’aquestes hores extres no remunerades es podria traduir en 70.000 llocs de treball a jornada completa estalviats. I, a més, si sumem les hores extraordinàries pagades als treballadors assalariats, la xifra de llocs de feina no creat puja a 18.000.

L’anàlisi per sexes evidencia un canvi de tendència del 2008 al 2017. Mentre que a l’inici de la crisi, els treballadors que no cobraven les hores extraordinàries eren els homes (60 %), ara són les dones (55 %) qui realitzen hores no retribuïdes. La comparativa d’aquests anys deixa veure que es redueixen més les extres pagades que les no retributives. Així com també posa en evidència la reducció de població que fa hores extres però, en canvi, la intensitat és major, ja que recauen més hores extres en menys persones assalariades.

Algunes de les conclusions del document són que les hores extraordinàries no remunerades recauen sobretot en les persones treballadores més qualificades amb un contracte indefinit i a jornada completa. Per CCOO s’ha de limitar les hores extraordinàries per afavorir la creació d’ocupació, millorar les condicions laborals i no ser una sortida per evitar l’ampliació de la plantilla.