El nivell de renda actua clarament com a escletxa digital i s’agreuja quan es combina amb factors com l’ocupació o el nivell educatiu. Aquesta és la principal conclusió d’un informe sobre l’accés a Internet que ha presentant la Fundació Mobile World Capital de Barcelona. Segons les dades obtingudes, més d’un 85 % dels barcelonins es connecta diàriament a Internet, però l’accés a la xarxa difereix d’una manera important segons el barri. Mentre que a Les Corts el 96 % de les llars disposen de connexió, a Torre Baró només el 62 % estan connectades. Amb tot, la freqüència i ús d’Internet a la ciutat supera la mitjana europea, l’espanyola i també la catalana.

Les variables que determinen aquesta escletxa són principalment l’edat, l’ocupació i el nivell educatiu. De fet, als barris més rics gairebé un de cada dos veïns tenen connexió a la xarxa. En canvi, als barris de renda més baixa predominen usuaris esporàdics i també persones que mai no es connecten a Internet. Per franges de població, les persones a l’atur, les mestresses de casa i els jubilats continuen sent els perfils menys digitalitzats, sobretot als barris de renda més baixa.

Algunes dades curioses

El barri on més s’utilitzen les xarxes socials és el Gòtic i on menys es fan servir és a les Corts. Pel que fa a la lectura de notícies per Internet, pràcticament tots els usuaris de Clot i Camp de l’Arpa llegeixen els diaris a la xarxa i en canvi, les Corts torna a ser el barri on aquest hàbit és menys habitual. D’altra banda, vuit de cada deu enquestats de la Vila de Gràcia fan les gestions bancàries per Internet, mentre que a Torre Baró aquesta xifra es redueix a la meitat. També trobem molta diferència entre barris a l’hora de demanar cita al metge: on més es fa servir aquest servei és al Clot i Camp de l’Arpa, i on menys, al Gòtic, amb un 19 %.