Des de la Federació d’Autoescoles calculen que unes 10.000 famílies estan en risc de quedar-se sense ingressos, però si la vaga d’examinadors segueix endavant, la xifra podria disparar-se fins a les 30.000. La plataforma Les Autoescoles Diuen Prou. Demanen, a més, que s’indemnitzi les empreses “per cobrir inversions trencades en vehicles, locals, pèrdues econòmiques derivades de la nostra inactivitat per aquesta vaga o deutes adquirits per crèdits que han hagut de demanar per suportar aquesta vaga”.

Des de la plataforma demanen que l’Estat actuï amb rapidesa i proposen quatre mesures:

  1. La intervenció de la Guàrdia Civil, ja que consideren que estan capacitats per fer d’examinadors.
  2. Traspassar les competències a les comunitats autònomes, perquè així puguin negociar les condicions laborals dels seus respectius funcionaris.
  3. La privatització o externalització de les funcions dels examinadors de trànsit.
  4. Activar personal no qualificat i formar-lo perquè puguin examinar, com militars en reserva.

Des de PIMEC troben similituds entre aquest cas i el de la vaga d’Eulen, però asseguren que en aquest cas “no es pot reclamar arbitratge obligatori perquè es tracta d’un conflicte dins del sector públic”, però demanen que les parts se sotmetin a un procés de mediació voluntari.

Només a Barcelona hi ha un total de 2.085 professors d’autoescola en 924 centres.