El jutge Marcos Peña tenia 10 dies per dictar el laude. Finalment ha dictaminat que es pagui un complement de 200 euros als treballadors per 12 pagues, que s’incrementi el nombre de vigilants als controls de seguretat en cinc persones, tot i que també hi haurà un reforç de 25 treballadors que aniran rotant durant les franges de màxima afluència i a l’hora punta. A més també obliga a anul·lar les sancions i els expedients imposats per l’empresa. Peña ha agafat com a referència l’oferta de mediació de la Generalitat que van rebutjar els treballadors.

L’entrega del veredicte s’ha fet aquest migdia al Consell Econòmic i Social, i el director d’Eulen a Espanya i Portugal, Emilio Garcia, ha assegurat que el compliran. El complement salarial és exactament el que havien pactat Generalitat i empresa i que els treballadors van refusar. Al laude es demana explícitament a ambdues parts que “no adoptin noves mesures de conflicte ni vaga relacionades amb les matèries objecte del laude”. Els treballadors havien anunciat una vaga a partir del 8 de setembre, precisament, per denunciar les sancions i els acomiadaments per la vaga. El comitè de vaga valorarà el laude dissabte.

El document també fixa les dimensions de la plantilla i estableix que en temporada alta hi haurà cinc treballadors per filtre de seguretat, més 25 empleats en franges de màxima afluències i hora punta. També fixa que no hi podrà haver més de 50 treballadors de vacances al mes.