L’entrega del veredicte s’ha fet aquest migdia al Consell Econòmic i Social, i el director d’Eulen a Espanya i Portugal, Emilio Garcia, ha assegurat que el compliran. El complement salarial és exactament el que havien pactat Generalitat i empresa i que els treballadors van refusar. Al laude es demana explícitament a ambdues parts que “no adoptin noves mesures de conflicte ni vaga relacionades amb les matèries objecte del laude”. Els treballadors havien anunciat una vaga a partir del 8 de setembre, precisament, per denunciar les sancions i els acomiadaments per la vaga. El comitè de vaga valorarà el laude dissabte.

El document també fixa les dimensions de la plantilla i estableix que en temporada alta hi haurà cinc treballadors per filtre de seguretat, més 25 empleats en franges de màxima afluències i hora punta. També fixa que no hi podrà haver més de 50 treballadors de vacances al mes.