Pel que fa a Catalunya, l’Índex de Preus de Consum és del 0,3%, la inflació s’ha situat en un 1% i la taxa interanual en un 2’2%.

Oci i cultura versus habitatge

Coincidint amb les vacances d’estiu, els sectors de l’oci i la restauració han registrat un increment dels preus de l’1’3% i del 0,9% respectivament. Aquests són els que més han pujat. Per contra, hi ha una baixada en el sector de l’habitatge (-0,1%) i el de vestit i el calçat (-1,0%) .

Si comparem els preus amb l’agost de l’any passat, les begudes alcohòliques i el tabac han pujat un 8’4%, per davant del transport (5,9%) i l’habitatge (3’5%).