ISABEL PRADOS, coordinadora tècnica d'AICEC-ADICAE "Se entiende que aquellas empresas que quieran continuar con esa relación comercial con consumidores que viven en Cataluña deberían al menos tener una sede en Cataluña y ofrecer esa posibilidad, que ante cualquier incidencia, ante cualquier reclamación, ante cualquier necesidad que pueda tener el consumidor, dirigirse a esa oficina."

La companyia holandesa només opera a l’Estat espanyol a través d’internet, fet que suposa una dificultat a l’hora de reclamar. Per això, l’ADICAE ofereix assitència als afectats per tramitar les queixes corresponents. Recomanen sobretot demanar a l’empresa el certificat de sinistralitat i bonificacions, i contractar la pòlissa nova que més convingui, independentment del que els ofereix la companyia.

L’ADICAE confia que amb el nou codi de consum català s’evitarà que situacions com aquesta es repeteixin.