Els fonaments del projecte es van crear a partir d’uns tallers participatius. Els assistents van decidir que, atesa l’oportunitat de crear el primer habitatge cooperatiu de Barcelona, volien que tingués espai per a usos comuns, però que aquests no impedissin “gaudir de la pròpia intimitat”. El primer exemple n’és el vestíbul. A diferència dels blocs de pis tradicionals, l’edifici de la Borda té un pati a la zona interior on pot accedir tothom i, sobretot, serà un punt de trobada i confluència per als inquilins. Aquest espai de circulació tindrà molta llum natural, però no serà totalment exterior. Unes plantes més amunt hi haurà un hivernacle d’ús col·lectiu que el cobrirà.

Una de les condicions de la cooperativa era que es prescindís de part de l’espai destinat a l’habitatge i s’augmentés l’ús comunitari. Per exemple, hi haurà una bugaderia comuna, una cuina menjador, una sala d’estar, un aparcament de bicicletes i un espai de salut i cures.

La major part de l’estructura de l’edifici està feta de fusta. El principal motiu d’aquesta elecció és “causar el mínim impacte ambiental possible“. Només la primera planta és de formigó. És on hi haurà la sala polivalent i la bugaderia, així com diversos habitatges.

Els arquitectes tenen pensat acabar el maig del 2018. Un cop finalitzat, s’hauran clavat 150.000 caragols i s’hauran utilitzat 14 camions plens de material. Perquè això passi però, la cooperativa ha d’aconseguir el 20 % de finançament necessari restant. Fins ara han aconseguit 862.000 euros de Coop57 (una banca ètica) i 240.000 euros de donacions solidàries. Els socis esperen aconseguir els 284.000 euros que falten entre el juliol d’aquest any i el gener del 2018.

Cohabitatge

A diferència del mercat immobiliari tradicional, la Borda serà un habitatge cooperatiu. Això vol dir que els inquilins no seran ni propietaris ni llogaters, sinó socis habitants de per vida. L’Ajuntament cedeix el solar per 75 anys a canvi d’un cànon anual que paga la cooperativa.

Ara per ara totes les places per anar a viure-hi estan ocupades. En total hi haurà unes 65 persones. Per poder-s’hi quedar, cada família ha de deixar un dipòsit de 18.000 euros que seran retornats en cas que decideixi marxar de l’edifici. Els membres de la Borda calculen que el preu mitjà de cada habitatge serà d’uns 450 euros mensuals.