Els comerciants de Gràcia creuen que han d'aprofitar els trets distintius del districte per incentivar el comerç. Per això estudien potenciar la marca Gràcia. És una de les idees que ha sorgit de les trobades per configurar el nou pla de comerç. Altres propostes són adaptar l'urbanisme per aprofitar els fluxos de gent i dels turistes o senyalitzar les zones comercials. A més, pel districte és bàsic treballar la difusió a través de les xarxes socials. ESTEVE SUÑÉ, conseller de Comerç i Joventut del districte de Gràcia "Cal que el comerç s'adapti als dies d'avui i, per tant, nosaltres el que detectem sobretot és una necessitat de tirar endavant noves polítiques per al que seria les noves tecnologies, de fomentar un comerç més obert a la innovació i, per tant, en aquest sentit, també és una de les línies, de les pautes en què volem treballar en aquest nou pla de comerç." Gràcia té un teixit comercial molt divers. Botigues centenàries conviuen amb nous dissenyadors i zones molt actives, com la Vila, amb barris amb menys comerç, com Vallcarca. Pels comerciants és necessari connectar els diferents barris i treballar conjuntament amb tot el comerç. EDUARD AMPOLLA, president Federació de Comerciants de Gràcia "Es tracta de fer bellugar la gent, que vagi d'un lloc a un altre, conegui tot el comerç i després que també les diferents associacions no siguin tan autistes, no siguin elles soles, que vulguin obrir-se i compartir." La primera sessió participativa va comptar amb una trentena d'associacions i amb un mètode innovador. A través d'un aparell els comerciants poden anar responent preguntes per dibuixar la situació real. El nou pla de comerç de Gràcia es presentarà el mes de juliol.

A través de sessions participatives es vol conèixer la situació del comerç per poder incidir i donar solucions a les inquietuds dels botiguers. Les trobades de treball ja han detectat alguns problemes, com la dificultat de retenció del turisme que passa per Gràcia, l’heterogeneïtat del territori o la manca de comunicació entre les associacions. Entre les solucions es creu necessari la promoció a través de les xarxes socials, potenciar la marca Gràcia o adaptar l’urbanisme als fluxos de la gent. S’espera presentar el pla de comerç de Gràcia el mes de juliol.