La reforma del sistema de pensions entrarà en vigor el 2013 i elevarà l’edat de jubilació fins als 67 en un horitzó de 15 anys, és a dir, que l’edat per retirar-se s’endarrerirà un mes per any fins al 2019 i després dos mesos per any fins al 2027. En paral·lel a l’endarreriment de l’edat de jubilació, s’amplia també de 35 a 37 el nombre d’anys que cal haver cotitzat a la Seguretat Social per poder cobrar la pensió màxima. El període mínim de cotització per percebre almenys el 50% de la pensió es manté en 15 anys.

Dues novetats importants en el càlcul del període de cotització són que les mares que hagin deixat de treballar per tenir cura dels fills podran sumar nou mesos per infant (amb un màxim de dos anys en total) i que les beques de pràctiques també comptaran per a la jubilació, sempre que el corresponent acord de col·laboració acadèmica inclogui una cotització especial de 50 euros mensuals.

Sistema més flexible

Actualment, el 65% dels pensionistes accedeixen a la prestació màxima, perquè es jubilen als 65 després de 35 anys de cotització. El govern preveu que aquest percentatge vagi reduint-se fins al 50% en els propers anys, per l’evolució de les carreres de cotització i perquè el nou sistema diversifica les edats de jubilació. Per exemple, qualsevol treballador amb 33 anys cotitzats podrà jubilar-se als 63 renunciant a un percentatge de la pensió, que fins al 2027 s’anirà incrementant fins al 30%. La retallada màxima que un prejubilat podrà haver d’assumir en la seva prestació queda fixada en el 42%.

Per a qui endarrereixi voluntàriament l’edat de jubilació, l’incentiu s’incrementa del 2-3% actual fins al 3,5% d’increment de la pensió.

Prejubilacions més cares

Segons el Ministeri de Treball, actualment el 25% dels treballadors es jubila de forma anticipada, per decisió voluntària o en el marc d’expedients de regulació. En aquests casos, fins ara l’empresa podia prejubilar treballadors majors de 52 anys assumint-ne el cost fins que en fessin 61, amb la reforma s’establirà el límit d’edat en els 55 anys i la càrrega per l’empresa s’estendrà fins que el treballador compleixi els 63 anys.

Treball assegura que la reforma dels sistema de pensions permetrà l’estalvi i reequilibri esperat pel Govern entre 2030 i 2040, fins a suposar el 13% del PIB. Tot això sense que les prestacions deixin d’incrementar-se en quantia, la qual cosa tindrà un efecte positiu sobre l’economia. Seran les noves jubilacions, que es calcularan en base als darrers 25 anys de cotització, en lloc dels 15 actuals, les que es rebaixaran de mitjana un 1%. L’executiu assegura que, si no s’aprovés aquesta reforma, el sistema de pensions hauria esdevingut insostenible cap al 2025.