En els últims cinc anys la proporció de persones amb estudis superiors s’ha incrementat uns 3,5 punts de mitjana. Per contra, el nombre de persones amb educació superior que ha resultat expulsada del mercat de treball durant aquest mateix període ha estat de 900. De fet el 23,82% dels treballs destruïts entre 2007 i 2012 eren altament qualificats, fet que suposa una reducció del 13,74% del volum al mercat laboral català. Proporcionalment, Catalunya té menys treballs altament qualificats que el conjunt de l’estat espanyol i que la Unió Europea.

La destrucció dels llocs altament qualificats empeny els empleats amb més formació a llocs que en requereixen menys. Aquest fenomen es coneix com a subocupació, una dinàmica que durant el 2012 a Catalunya va afectar el 36,60% del total de persones ocupades. Això vol dir que de cada 10 persones, quatre han ocupat o ocupen un lloc de treball que requereix un nivell de qualificació mig o baix, per sota del nivell de formació que tenen.

Curiosament, l’estudi també es fixa en els llocs altament qualificats que estan ocupats per persones amb nivell formatiu baix. Aquesta situació es dóna en un 23,38% dels casos, o el que és el mateix, un de cada quatre càrrecs amb responsabilitat està ocupat per persones poc qualificades. L’estudi també diu que un 7,9% dels treballs altament qualificats els desenvolupen persones analfabetes o només amb una educació primària o secundària en una primera etapa.

Per tot plegat, l’informe d’UGT denuncia que hi ha un decalatge entre la formació que s’ofereix i les necessitats del mercat. El sindicat reclama impulsar el canvi de model productiu i deixar de banda el model basat en la construcció, apostant per la innovació, el desenvolupament i la investigació.