La Trinitat Vella és un dels barris de la ciutat més colpejats per l'atur, i el districte vol posar fil a l'agulla per solucionar-ho. Ho fa amb una iniciativa per generar llocs de treball amb microcrèdits d'un màxim de 6 mil euros cadascun. Els emprenedors que l'obtinguin podran retornar l'import en tres anys sense interessos. RAIMOND BLASI, regidor del Districte de Sant Andreu "Aquesta necessitat de creació d'ocupació és una prioritat per combratre la pobresa a la ciutat" Una manera d'aconseguir-ho és ajudar a la creació de petites empreses. La formació i assessorament per tirar aquests negocis endavant la impartirà l'associació Trinijove, que a més, farà el seguiment de tots els projectes. Aquesta iniciativa neix com una acció territorial dirigida a emprenedors del barri que volen tenir el futur a les seves mans. Us ho ha explicat des de la Trinitat Vella, Júlia Marco.

Aquesta mesura ajuda emprenedors que vulguin engegar un nou projecte empresarial amb seu al barri de la Trinitat Vella. També s’ha dissenyat  i realitzat un itinerari específic  de formació, suport i acompanyament tècnic a projectes empresarials per impulsar la creació i mantenir  l’ocupació. Per accedir a aquests microcrèdits només s’ha de ser major d’edat, tenir permís de treball per compte propi i si el projecte ja existeix, que no tingui més de dos anys. Tampoc no poden participar-hi els sectors immobiliari i financer.

Un cop publicada la convocatòria, en un any s’hauran de presentar les propostes, seleccionar els projectes i començar l’activitat. A banda d’aquesta subvenció extraordinària de 45.000 €, també es destinen 4.000 € a les despeses per desenvolupar el projecte. Durant aquest procés es formarà de forma puntual els emprenedors, se’ls donarà suport jurídic i es farà un seguiment dels projectes.

Aquesta iniciativa tindrà també una comissió de gestió formada per representants del districte de Sant Andreu, de Barcelona Activa, de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Trinijove i la presència de representants de l’associació de veïns, i els sindicats UGT i CCOO. Aquesta comissió es reunirà un cop al mes i faran de jurat per escollir els projectes, vetllaran pel desenvolupament de cada projecte i, en cas que se sol·licitin, emetran informes per fer modificacions als projectes.