Els solars municipals contigus a l’acabat d’estrenar parc infantil de Can Batlló acolliran els propers anys tres promocions noves de 125 habitatges de protecció oficial. Els edificis els promouen tres cooperatives i dos seran blocs de cohabitatge. Els projectes ja haurien d’estar en marxa però s’han endarrerit un any i mig per problemes amb la reparcel·lació del terreny i perquè el Registre de la Propietat ha demorat més del previst la cessió del dret de superfície dels solars.

Sotrac, la primera cooperativa a desencallar el projecte

Resolts aquests entrebancs, la cooperativa Sotrac ha estat la primera de les tres a signar la cessió en dret de superfície del terreny al Registre de la Propietat. L’endarreriment ha causat que algunes de les sòcies hagin abandonat el projecte perquè les seves condicions personals no els han permès esperar tot aquest temps amb el dubte de si l’edifici tiraria endavant o no. “Aquest temps d’espera ha suposat un greuge emocional perquè el fet de no saber si el projecte arribarà a bon port treu il·lusió i desgasta. A més, hi ha gent que té un problema d’habitatge i li ha suposat també un greuge econòmic”, explica Ariadna Artigues, arquitecta de Lacol i sòcia de Sotrac Cooperativa d’Habitatge.

Can Batlló acollirà el primer clúster de convivència de la ciutat

L’edifici de Sotrac tindrà 38 habitatges i dues altures, de quatre i sis plantes. Tindrà un disseny bioclimàtic amb una estructura de fusta, ventilació creuada i una coberta de tipus hivernacle. A més dels espais comunitaris habituals en aquests tipus d’edificis com la bugaderia i l’espai polivalent, l’edifici disposarà de dues estances per a convidats i diverses habitacions satèl·lit que permetran ampliar els habitatges en cas de necessitat.

A més, serà el primer edifici cooperatiu de la ciutat a tenir un clúster de convivència. S’instal·larà a la tercera planta i aquí, tal com explica el soci de Sotrac David Laín, els residents disposaran d’espais privats però estaran obligats a fer vida comunitària ja que compartiran cuina, sala d’estar i espai de menjador i biblioteca.

La cooperativa Sotrac es va començar a gestar fa sis anys amb les persones que estaven a la llista d’espera de La Borda. Aixecar l’edifici costarà cinc milions d’euros, però amb l’encariment del preu dels materials de construcció la xifra podria augmentar. La cooperativa n’haurà d’assumir el 20 % i la resta esperen finançar-la a través de diferents vies, com els ajuts Next Generation. Tenen nou mesos per aconseguir el pressupost i l’edifici podria ser una realitat d’aquí a menys de tres anys.

Els altres dos edificis cooperatius de Can Batlló els lideren la cooperativa Empriu, que té entre mans un altre projecte de cohabitatge de 40 pisos, i la cooperativa Servimcoop, per fer 48 habitatges en cessió del dret de superfície.

Ara mateix, Sants-Montjuïc és el districte amb més habitatge cooperatiu de la ciutat, amb 146 pisos d’aquesta tipologia.