Aquest diumenge ha fet un any que es va aprovar la reforma laboral i una de les conseqüències n’és que a partir d’aquest dilluns els convenis laborals que no s’hagin renovat des de llavors perdran la vigència. A Catalunya, un pacte dels diferents agents socials implicats (CCOO, UGT, Foment del Treball, Pimec i Govern) ha intentat pal·liar la situació amb un protocol segons el qual es prorroga 30 dies el període de negociació i es dóna la possibilitat de designar la Generalitat com a mediadora o recórrer al Tribunal Laboral de Catalunya en última instància en cas de no arribar a un acord.

Ara bé, perquè l’administració exerceixi de mediadora en un cas, han d’acceptar-ho les dues parts i en molts sector ja s’està donant el cas que els treballadors sol·liciten la intervenció de la Generalitat però la patronal del sector no ho accepta. Els sindicats fa mesos que denuncien aquesta situació i, de fet, van convocar una protesta a Barcelona el mes de maig per rebutjar l’actitud de molts empresaris, que, segons els representants dels treballadors, han dilatat les negociacions per aconsegur que finalment expirin els documents que regeixen les relacions laborals amb els treballadors. A Catalunya encara hi ha 14 convenis sectorials amb la negociació encallada, i això afecta 75.000 treballadors.
Al conjunt d’Espanya, la finalització de la pròrroga d’ultraactivitat pot afectar gairebé un miler de convenis i fins a dos milions de treballadors. Des del govern demanen prudència.

Repercussions en els drets laborals

En els sectors en què no s’assoleixi un conveni col·lectiu, les condicions laborals de milers de treballadors poden veure’s alterades pel que fa a les condicions laborals i salarials. En el moment en què el conveni i, en aquest cas, la pròrroga legal màxima caduquen, les relacions laborals passen a regir-se pel conveni d’àmbit superior, l’Estatut dels Treballadors. És el cas, per exemple, del sector de transport de mercaderies, que, segons han denunciat els treballadors, no només els farà perdre drets laborals adquirits sinó també passar a tenir com a referència el salari mínim interprofessional de 645 euros. Un altre dels àmbits que té el conveni bloquejat és el de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Publica, que agrupa prop de 40.000 treballadors. En aquest sector hi ha diversos conflictes laborals oberts, com el de l’Hospital Sant Rafael, on els treballadors estan en vaga indefinida des de fa una setmana.

Entre la resta d’àmbits que veuen perillar els convenis col·lectius hi ha sectors tan diversos com el d’actors i actrius, el personal d’universitats o el Servei d’Emergències Mèdiques.