El secretari d’Estat d’Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, ha presentat aquest dimarts el nou índex de preus dels lloguers, que permetrà frenar l’encariment de milers d’habitatges de 140 municipis de Catalunya. Aquest sistema per controlar els preus dels lloguers és públic des d’aquest dimarts, 27 de febrer, si bé no entrarà en vigor fins al dia 13 de març. El Ministeri d’Habitatge ha donat tots els detalls sobre en què consisteix el nou índex, que busca frenar la pujada de preus dels habitatges els darrers anys, sobretot a les zones residencials considerades tensionades.

A continuació t’expliquem com funciona el nou índex que permetrà regular els preus dels lloguers a 140 municipis de Catalunya, incloent-hi Barcelona.

1. Què és l’índex de preus del lloguer i en què consisteix?

Es tracta d’un índex que permetrà regular el preus dels lloguers d’aquelles àrees residencials considerades tensionades per part del Govern espanyol i la comunitat autònoma. A Catalunya la Generalitat situa 140 municipis en aquest escenari. L’objectiu, segons el Ministeri d’Habitatge, és que sigui una “mesura correctora” per evitar moviments especulatius amb els habitatges.

L’índex estableix, per a cada immoble, un preu mínim i un preu màxim: es tracta d’un rang que variarà en funció de les característiques de cada pis o casa.

2. En quins casos s’aplica l’índex?

 • Tots els nous pisos que s’incorporin al mercat del lloguer a partir del 13 de març i que no n’hagin format part els darrers cinc anys.
 • Tots els contractes nous dels pisos de grans tenidors que ara tinguin el preu per sobre de la quota estatal de referència.

Què passa si els habitatges es troben per sota de l’índex en el moment de l’entrada en vigor? Les propietats, siguin grans o petits tenidors, no podran apujar el preu. Com a màxim, podran mantenir la mateixa quantia que en l’anterior contracte.

3. Què es considera un gran tenidor?

El Govern espanyol considera com a gran tenidor aquella persona física o jurídica que sigui propietària de 10 o més pisos. Ara bé, l’estat dona la possibilitat que les comunitats autònomes puguin considerar un gran tenidor qualsevol que tingui més de cinc habitatges en propietat. En el cas de Catalunya, la Generalitat ha confirmat que un gran tenidor serà aquell que tingui cinc o més pisos.

4. Què es té en compte per establir un rang de preus?

Per establir el rang de preus, tal com ha explicat el Govern espanyol, s’han tingut en compte diverses característiques, com per exemple:

 • secció censal on es troba
 • superfície de l’habitatge
 • estat de conservació de l’immoble
 • any de construcció
 • alçària de l’habitatge (pis en què es troba)
 • si està moblat
 • si té ascensor
 • si té aparcament
 • certificació energètica
 • si té zones comunitàries d’ús compartit (com un jardí o una terrassa)
 • si té piscina o serveis anàlegs
 • si té consergeria
 • vista especial

5. Per què no s’estableix un preu fix?

L’índex estableix un preu mínim i un preu màxim. El secretari d’Estat d’Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, ha explicat per quins motius el Govern espanyol ha optat per aquesta fórmula: “No tots els habitatges són iguals i hi ha característiques que han quedat fora dels barems contemplats”, especificats anteriorment. Per una altra banda, també ha defensat que aquest rang permet a la propietat i al futur inquilí “poder negociar“.

A més, Lucas ha avisat que posar un preu fix hagués facilitat l'”augment d’habitatges de més mala qualitat” i que els rangs proposats busquen “atendre la diversitat residencial“.

6. Què passa amb els petits tenidors?

En el supòsit que un petit tenidor ja tingui un pis en el mercat de lloguer en el moment de l’entrada en vigor de l’índex, si se signa un nou contracte a partir del 13 de març, la referència haurà de ser el contracte anterior, l’últim. Això vol dir que el preu no podrà incrementar-se més enllà del darrer arrendament. Això sí, la llei preveu que es pugui incrementar lleugerament el preu en determinades situacions, com per exemple que hi hagi hagut reformes per rehabilitar energèticament l’edifici, o si s’incrementa el temps contractual de l’arrendament.

Ara bé, si un petit tenidor introdueix per primer cop un pis al mercat del lloguer després de cinc anys, aquest no podrà sobrepassar el rang màxim de l’índex de referència.

7. Cada quant s’actualitza l’índex de preus del lloguer?

El Ministeri d’Habitatge ha explicat que l’índex de preus de lloguer variarà cada any. Es nodreix de les dades fiscals de milions de ciutadans aportades per l’Agència Tributària, un sistema que s’actualitza anualment, d’acord amb les declaracions de renda presentades. Això vol dir que l’índex que entrarà en vigor el 13 de març s’ha construït en funció de les rendes presentades durant el 2023, corresponents a l’exercici del 2022.

El secretari David Lucas assegura que, tan bon punt el Ministeri d’Habitatge rebi les dades definitives de les rendes corresponents al 2023, l’índex s’actualitzarà, previsiblement abans que s’acabi l’any.

com funciona index preus lloguer catalunya 2024