Jaume Collboni

ha explicat aquest dissabte que l’Ajuntament ja treballa en la creació d’un “clúster d’indústries creatives” amb seu al Disseny Hub de Barcelona. La intenció és que “l’entorn de les Glòries i el Poblenou sigui el lloc on concentrar aquesta nova indústria”.

El socialista ha fet referència a aquestes indústries arran d’una anàlisi publicada aquesta setmana per Barcelona Activa. Al document s’exposa que la ciutat ha creat 43.000 llocs de treball en aquest àmbit en els darrers sis anys. Aquest increment suposa que durant el segon trimestre de 2019 s’han enregistrat 145.918 persones ocupades en aquestes activitats.

En conseqüència, Collboni ha assegurat que “aquestes indústries són les que tenen més futur, des del punt de vista de la creació de llocs de treball. Per atreure nou talent i retenir el que surt de les nostres escoles i universitats”.

L’embranzida dels sectors no tradicionals i la disminució de l’atur

La millora de l’ocupació en aquests sectors respon, principalment, a un impuls dels sectors creatius no tradicionals. És a dir, els llocs de feina relacionats amb l’edició digital, els videojocs, l’R+D o la publicitat. Des del 2008, aquests sectors han augmentat el seu volum de llocs de treball en un 66,9 %. En detriment, les ocupacions creatives més tradicionals, presenten un nivell d’ocupació un 2,2 % inferior al del 2008.

A més, l’atur registrat als sectors creatius ha disminuït de forma ininterrompuda des del 2009, fins a situar-se en 7.633 persones el juny del 2019.