cobrar decim compartit premiat loteria nadal

Un dels eslògans de la Loteria de Nadal que, darrerament, s’ha fet més popular és el que diu queel millor premi és compartir-lo”. Però si hem compartit un dècim amb altres persones i hem estat afortunats amb algun dels premis majors, com hem de cobrar els diners amb garanties i sense problemes?

Identificar els participants

D’entrada, aclarim que si un premi supera els 40.000 euros, cal pagar el 20 % en concepte d’impostos. Queden lliure de tributació els premis inferiors a aquesta quantitat.

Fet aquest aclariment, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recomana identificar a cadascun dels participants en el dècim, i els percentatges que cadascú té en aquesta participació. Tràmit que s’ha de fer quan s’acudeixi al banc per cobrar el premi.

En aquest sentit, l’OCU recorda que els premis inferiors a 2.000 euros es poden cobrar a qualsevol administració de loteria, i que per als més grans cal dirigir-se als bancs autoritzats per Loteries i Apostes de l’Estat: el BBVA i Caixabank. Són entitats que, en el cas que no siguin amb les que treballem, no podran cobrar-nos cap comissió ni exigir-nos cap contraprestació.

Pagar els impostos

Un cop identificades totes les persones que participen en el dècim premiat, el banc ja podrà abonar el premi sencer al compte bancari d’un dels portadors del dècim perquè, després, aquest faci el repartiment entre els altres participants. En aquest sentit, la quantitat a repartir ja serà neta perquè, prèviament, Hisenda ja hi haurà descomptat els impostos.

Seguir aquests passos, i per aquest ordre, evitarà una mena de doble pagament d’impostos.

Evitar que sembli una donació

L’OCU desaconsella precipitar-se i que un dels participants cobri el premi íntegre —sense identificar la resta de participants— i repartir les quantitats després mitjançant una transferència bancària sense més explicacions.

L’entitat de consumidors adverteix que Hisenda interpretarà aquestes transferències com a donacions, i recorda que les donacions entre persones estan subjectes a l’impost de donacions, per la qual cosa, s’estaria fent una doble i errònia tributació.