La carpa provisional del Mercat de Sant Andreu ja és història. Amb uns mesos de retard en l’inici de les obres, els treballs de desmuntatge de la instal·lació van començar a l’abril. Després de buidar l’interior i les parades, s’ha desmantellat la carpa que estava situada al carrer de Sant Adrià. Aquest vial, però, continua tallat al trànsit en un tram perquè s’hi estan fent treballs de reurbanització. Tot plegat té un pressupost de 800.000 euros.

Treballs enllestits a finals d’any

Després del desmuntatge de la carpa, que era de 1.250 metres quadrats, s’està treballant en l’enderroc de la llosa que es va fer per col·locar-hi, a sobre, la instal·lació provisional. La següent fase consisteix a reposar la urbanització del carrer tal com estava abans de la instal·lació del mercat provisional, tot i que el projecte final podria estar condicionat a les indicacions del districte de Sant Andreu i de l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. La previsió és que els treballs finalitzin entre octubre i desembre del 2023.

Nova urbanització del carrer el 2024

A banda de la primera reurbanització que es farà per recuperar el carrer original, el districte de Sant Andreu ha iniciat el debat amb el veïnat per la redacció del projecte de la reforma definitiva dels carrers de Sant Adrià i Otger. Alguns veïns de la zona ja han mostrat el seu interès en convertir l’espai alliberat per la carpa provisional en una gran àgora verda que limiti el pas dels vehicles. La previsió és que el projecte es pugui executar a partir del 2024.