LAIA ORTIZ, tinenta d'alcalde de Drets socials "Creiem que avui fem un pas endavant amb aquest dret als subministraments bàsics que es tracta no només de mediar perquè companyies facin la feina sinó d'empoderar els ciutadans perquè siguin conscients que la seva factura energètica depen també dels comportaments que ells facin."

Es tracta d’un servei específic que estarà operatiu durant els mesos d’hivern i oferirà assessorament, tallers formatius, suport en la tramitació d’ajuts i en la interlocució amb les companyies subministradores, alhora que servirà per a la detecció de casos de vulnerabilitat de pobresa energètica, especialment en aquells barris més afectats.

A la resta, l’assessorament es continuarà prestant a través de la xarxa de centres de serveis socials. La idea, però, és que s’estengui a altres punts. De fet, al gener arribarà al barri de la Marina. El pressupost global per a 2015 per combatre aquest fenomen és de 2,5 milions d’euros.

Quin assessorament s’ofereix?

En aquests punts d’informació s’ajuda els ciutadans a interpretar la factura de la llum, se’ls informa si es poden acollir al bonus social i, fins i tot, es fan intervencions a la llar per millorar-ne el confort energètic. Per tot això, és important portar la factura en la primera visita, per poder saber quina companyia es té contractada, la potència o el tipus de producte.

Si es necessita un ajut econòmic, l’assessora deriva l’usuari caps als centres d’atenció social, per evitar el tall de suministre i ajudar-lo a cobrir la necessitat immediata de la factura de llum, gas o aigua.  També es pot concertar una intervenció a la llar amb un “kit low cost” que inclou bombetes de baix consum o el controlador d’aigua a l’aixeta. En casos concrets s’analitza també la possibilitat d’aïllar les finestres o fins i tot, els ajuts per a una rehablitació més profunda.