Economia del dònut

La recent vicepresidència d’Ada Colau a la la xarxa de ciutats d’arreu del món per l’emergència climàtica comença a tenir les primeres aplicacions pràctiques. L’economia del dònut pretén traçar un model de ciutat que prosperi dins un espai ambiental segur i just que alhora preservi i garanteixi les necessitats de la ciutadania. Algunes ciutats que ja treballen sota aquest paradigma són Amsterdam, Copenhaguen, Londres, Portland, Oxford o la regió de Brussel·les.

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, i el catedràtic del Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona Enric Tello han presentat l’inici dels estudis per aplicar l’economia del dònut a la ciutat de Barcelona.

Diagrama de l'economia del dònut
Diagrama de l’economia del dònut

L’eina d’anàlisi permetrà a l’Ajuntament veure quines matèries són més urgents per treballar. Les línies de treball i la seva execució es traçaran en col·laboració amb el Doughnouts Economics Action Lab (DEAL) a través de la xarxa Barcelona + Sostenible. Així doncs, igual que s’està fent a Amsterdam, s’iniciarà un procés participatiu perquè entitats prenguin part en el dibuix del dònut barceloní.

Què és l’economia del dònut?

Kate Raworth, l’economista de la Universitat d’Oxford que ha participat en format vídeo en l’anunci de Barcelona per treballar sobre l’economia del dònut, és la ideòloga d’aquest paradigma, que es presenta com l’alternativa a la idea de creixement infinit que preval en l’economia actual.

Segons Raworth, cal enfocar l’economia del segle XXI a resoldre conjuntament els grans reptes de la sostenibilitat ambiental i la justícia social. La principal novetat és que aquest model treballa aquests eixos com a part d’un tot i no com a fenòmens aïllats o autònoms.

El dònut a escala local

Per resoldre aquests reptes, l’economia del dònut disposa d’un sistema d’indicadors que quantifiquen sota quatre mirades locals: ciutat saludable, connectada, capacitadora i empoderadora.

Aquesta combinació d’indicadors local-socials, local-ambientals, global-socials i global-ambientals obtinguts de les estadístiques disponibles i les noves que cal elaborar proporciona un diagnòstic que visualitza de forma integrada en quin punt està cada eix. Aquesta imatge multidimensional de la ciutat és el que estableix el punt de partida clar per iniciar el debat sobre el camí a seguir per garantir el fonament social i el sostre ecològic que defineix l’economia dònut.