La vintena de promocions tenen un cost previst de 245 milions d’euros. El finançament del BEI cobrirà el 50 % de la inversió i l’Ajuntament hi aportarà el 31 % del total. La resta, un 19 %, es cobrirà amb aportacions d’altres entitats financeres públiques o privades.

La participació del BEI està estretament relacionada amb les característiques socials i d’eficiència energètica dels habitatges. El Patronat Municipal de l’Habitatge ha incorporat al projecte els darrers avenços en el camp de l’eficiència energètica dels edificis. A més, els criteris que aplica l’entitat europea són molt exigents i només finança projectes amb vocació social, és a dir, destinats a persones que no poden accedir al mercat privat de l’habitatge. Segons l’alcalde accidental, Gerardo Pisarello, la inversió “és un aval a la política municipal d’habitatge”.

El mapa de les 23 promocions estén els tentacles des de l’Eixample a Trinitat Vella, passant per Sant Gervasi i el Poblenou. Algunes de les promocions es troben actualment en fase de redacció del projecte; d’altres, en fase de concurs, i unes altres estan pendents d’iniciar la fase de concurs.