Amb 99.768 persones registrades a l’atur a la ciutat, el darrer mes de març marca una de les xifres més baixes dels últims anys. Encara queda per darrere de les dades del mes de desembre, amb 99.056 aturats. Però per trobar un nombre més baix en l’evolució d’aquest indicador, hauríem de fer un viatge en el temps fins a l’any 2009, l’últim en què la quantitat de persones inscrites a les oficines del SOC es va manterir per sota de les 100.000.

L’atur ha caigut en tots els sectors econòmics, però destaca el descens en la indústria (-1,2%), que supera la variació en els serveis (-0,7%) i la construcció (-0,3%). Al llarg del mes de març, es van signar 76.640 contractes a Barcelona, un 12,4% més que al febrer, dels quals el 15,67% van ser indefinits.