Catalunya es converteix en la segona comunitat autònoma, per darrere d'Andalusia, on més ha baixat l'atur. Respecte al mes de febrer, ara hi ha 9.500 aturats menys, que situen el nombre de desocupats en 571.000. Si ho comparem amb dades anteriors, la taxa d'aturats s'ha reduït en més d'un 1% respecte al febrer i un 8% en l'últim any. De les provínicies catalanes, a Barcelona és on s'ha registrat un major descens de l'atur, amb 4.082 aturats menys. Si observem les dades a tot l'estat, veiem que l'atur també va disminuir en 60.000 (60.214) persones, per tant, ara hi ha gairebé 4.452.000 desocupats a tot Espanya. Es tracta de la baixada més important en un mes de març des de 2002 i que incrementa el nombre d'afiliats a la Seguretat Social en 160.00. Una xifra rècord, tot i que el govern espanyol no baixa la guàrdia. FÀTIMA BÁÑEZ, ministra d'Ocupació i Seguretat Social "Nos indican que vamos por el buen camino però aun tenemos cuatro millones y medio de parados....." Segons el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, el sector dels serveis és el que ha registrat el descens més important d'aturats, seguit de la indústria i la construcció. Pel que fa a contractes, a Catalunya es van signar un 18% més que al febrer, elevant-los a 218.599. Els indefinits van guanyar terreny i van augmentar un 28%, mentre que els temporals ho van fer amb un 17%.

Després del repunt del mes de gener, les dades d’atur tonen a baixar aquest mes de març, tant a la província de Barcelona, com a Catalunya i Espanya. A la demarcació barcelonina, el nombre de persones registrades s’ha reduït en 4.082, fins a les 421.853. Una xifra que representa una caiguda del 0,96% respecte al mes de febrer i un 8,60% menys si ho comparem amb les dades de 2014.

Per darrere d’Andalusia, Catalunya és la comunitat on ha disminuït més el nombre de persones registrades a les oficines del SOC, amb 9.469 menys. Les 571.655 persones aturades suposen un 1,63% menys respecte a les dades del mes passat. Pel que fa a la variació interanual, s’encadenen 21 mesos consecutius de reducció.

En el conjunt de l’estat, on l’atur registrat és de 4.451.939 persones, s’han obtingut les millors dades en un mes de març des de 2002. La comparació respecte al març de 2014, de -7,17%, és el descens interanual més accentuat des que es recullen aquestes dades. Al llarg del mes passat, es van formalitzar 1.441.775 contractes. D’una banda, aquesta dada suposa un increment del 18,5% respecte al mateix mes de 2014. D’altra banda, els contractes indefinits només representen el 10%.