L’Ajuntament ha anunciat que deixarà de cobrar les quotes de lloguer que estiguin gestionades per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMAHB) fins al mes de juliol. També posarà en marxa una partida de 3,5 M € per rebaixar les quotes de qui ho necessiti arran de la crisi generada pel coronavirus

La mesura beneficia més de 8.000 famílies

En total, són 8.748 famílies les que ara mateix viuen de lloguer en habitatges gestionats per l’IMAHB. Aquestes no tornaran a pagar el lloguer fins al mes de juliol i a partir d’aquesta data hauran d’abonar l’import de les mensualitats d’abril, maig i juny prorratejades en els 18 mesos següents. És a dir que pagaran aquest tres mesos de mica en mica des del  juliol del 2020 fins al desembre del 2021.

Ajudes davant la crisi del coronavirus

Tot i això, l’IMAHB revisarà les quotes de lloguer d’aquelles unitats familiars que hagin patit reduccions significatives dels seus ingressos arran de la crisi, i les rebaixarà per adequar-les a la nova situació econòmica en la qual es trobin.

Per poder fer-ho, l’Ajuntament ha activat una partida extraordinària de 3,5 M € ampliable fins als 5,5 M €.

També es veuran beneficiats per aquests ajuts al lloguer 400 locals comercials, 1.400 propietaris d’HPO, 891 llogaters de la Borsa d’Habitatge de Barcelona i 253 que pertanyen al projecte de la Fundació Hàbitat 3.

Queden garantides les ajudes públiques al lloguer privat

L’Ajuntament també ha volgut destacar que les 9.000 famílies que es beneficien dels ajuts per pagar el seu lloguer el continuaran rebent. Mentre duri aquesta situació, les famílies beneficiàries d’aquests ajuts poden enviar per correu electrònic una fotografia del seu rebut de lloguer. Les ajudes es tramitaran ara de forma exprés i quan s’aixequi l’estat d’alarma es revisaran i es completaran els expedients.