En un món on hi ha fam i on moltes famílies tenen dificultats, malbaratar aliments té impactes socials, econòmics i ambientals. A Catalunya la pèrdua econòmica associada al malbaratament és d’uns 840 milions d’euros anuals. En aquest Deuwatts aprofundim en el malbaratament alimentari en el seu vessant socioambiental.