Control sobre el dolor, modular l’ansietat, reduir l’estrès, connectar amb els nostres records, modificar hàbits… Aquestes són algunes de les aplicacions terapèutiques de la hipnosi clínica. En aquest Deuwatts, aprofundim en aquesta tècnica.