Les al·lèrgies són una alteració dels mecanismes de defensa immunitaris del nostre organisme, un fenomen que a la nostra societat augmenta any rere any. En aquest Deuwatts expliquem els diferents tipus d’al·lèrgies i com es tracten.