SEBASTIÀ JOVANI, responsable de Comunicació de Gràcia Territori Sonor "El LEM és un encontre, un dispositiu que nosaltres anomenem, és un encontre internacional de música experimental que es du a terme fonamentalment a Gràcia, però que també en altres espais de Barcelona i que enguany, el 2011, acompleix la 16a edició. Intenta posar en contacte creació local emergent, projectes arriscats amb altres projectes del mateix tipus d'arreu d'Europa i del món. És un encontre que permet al públic seguir d'una manera raonada tots els esdeveniments. No hi ha concerts que se solapin, no hi ha contraprogramacions internes del mateix festival, és un dispositiu que incideix en el territori, intenta portar noves propostes a espais on habitualment aquest tipus de música, concerts o d'intervencions no són habituals i que busca la complicitat del públic en general, del territori i de la resta d'entitats. Nosaltres no volem que la gent vingui perquè ja sap el que es trobarà, volem que la gent vingui per descobrir coses que no coneix. Busquem molt la intergeneracionalitat del públic també i en definitiva, la implicació de tota aquella gent que sabem positivament que té curiositat, però que la curiositat és una cosa que és transversal però que necessita d'un marc en el qual poder-la explotar i el LEM és un marc perfecte per a això."