ELIANA CAMPS, directora del Centre Euro Àrab de Catalunya "La idea de fundar el Centre Euro Àrab de Catalunya va sorgir de les comunitats àrabs de Catalunya, amb la idea de tenir un referent comú per a totes les comunitats àrabs. L'espai Alí Bei és un local al passeig de Sant Joan on tenen seu Casa Egípcia, l'Associació d'Algerians de Catalunya, l'Associació de tunisians, siris, i la federació d'entitats catalanes d'origen marroquí." "Aquest any 2011 hem dissenyat un pla d'actuació en el qual oferim una sèrie de serveis que van des de cursos de català, àrab, alguns tallers per donar a conèixer la cultura àrab i també com a centre d'inserció sociolaboral." "La idea és prestar aquests serveis junt amb assessorament jurídic i assessorament psicològic. A banda d'això, hem iniciat l'espai jove i l'espai familiar. Aquests són espais, en el cas per exemple de l'espai jove, persones catalanes d'origen marroquí que poden posar sobre la taula quines temàtiques els preocupen, quins reptes tenen. L'espai familiar va dedicat a les famílies. Famílies àrabs aquí a Catalunya que tenen algunes inquietuds en relació a l'educació dels fills, parlarem de l'important que és participar en les AMPES."