Obrir aquesta porta, significa endinsar-se en un dels negocis més veterans de la ciutat. Amb 95 anys d'història, la llibreria Quera s'ha convertit en un punt de visita obligat per als aficionats a la muntanya o l'escalada. Aquí, reben consell personalitzat. RAIMON QUERA, Llibreria Quera "No tots els autors igual d'experimentats i no tots coneixen be el terreny o no tots ho expressen bé. I en una guia excursionista pot provocar bastantes confusions." I buscant aquest bon assessorament, la llibreria acull veterans de la muntanya, però també als que s'inicien. CARLOS PATARRO "Buscàvem info de mapes i de rutes i molt bé, la veritat és que molts contents." LLUÍS SALADA "Jo hi vinc de tota la vida perquè són tot un referent." Al capdavant de l'establiment, la quarta generació de llibreters, un negoci que va arrencar l'any 1916. RAIMON QUERA, Llibreria Quera "Això era la rebotiga, aquí els meus avis vivien, això era el menjador, i allà hi havia la cuina i per aquesta finestra controlaven si venien clients." Un altre punt destacat de l'establiment, el destinat a la cultura popular. RAIMON QUERA, Llibreria Quera "Aquí hi ha històries dels pobles, narracions..." I justament per fomentar la cultura popular catalana, han rebut el Premi Nacional. Asseguren que ja saben què faran amb els diners del guardó. Alguns retocs a l'aparador i un rètol nou a l'entrada de la botiga.