La política no ha tingut espai aquest divendres 12 de febrer a l’Ajuntament. El consistori ha estat ocupat per personatges històrics del segle XIV i XV que han compartit les seves experiències passades amb els visitants. Vestuaris medievals, peces musicals interpretades amb el clavicèmbal i altres elements han captivat la mirada atenta dels que volien conèixer una mica més la història amagada darrere els murs del consistori.

Entre els visitants, diverses Eulàlies i Laies han aprofitat el seu sant per visitar unes estances que són obertes ben pocs dies a l’any i dedicades a un altre tipus d’activitat.