MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ síndica de greuges de Barcelona "Altres operadors que no poden entrar perquè les sales de vetlla doncs que això tindria que ser lliure i complir amb la llei catalana. / Els tanatoris de titularitat pública que en aquest moment té l'ajuntament de Barcelona són el de Les Corts i Collserola, són els dos que podria cedir perquè aquests operadors tinguessin les sales de vetlles i fessin el servei pel seu compte".

Per temàtiques, el medi ambient (133), els serveis socials (100) i la llibertat cívica i la seguretat ciutadana (100) segueixen de prop les 248 queixes rebudes relacionades amb el transport. Per districtes, les 256 dels residents a l’Eixample se sumen a les 208 de Ciutat Vella i les 154 de Sants-Montjuïc, seguides de les de Sant Martí (124) i Sant Andreu (122).

La síndica ha fet peticions i recomanacions al govern municipal en cadascun dels àmbits sobre els quals ha rebut queixes, i presentarà l’informe al plenari municipal del 26 de febrer.

Demana que es faciliti l’entrada de nous operadors funeraris al mercat

Maria Assumpció Vilà demana a l’Ajuntament que estudiï la possibilitat de modificar les concessions dels tanatoris públics i permetre l’accés a les sales de vetlla a totes les empreses que ho sol·licitin. La síndica proposa l’entrada de nous operadors al mercat funerari per abaixar-ne els costos, que considera “desproporcionadament cars”. Aquesta recomanació és una de les que Vilà ha inclòs en l’àmbit d’activitat econòmica de l’informe.