MIREIA ESTRADA, coordinadora associació Jiwar "Jiwar, creació i societat és una associació sense ànim de lucre que té com a activitat principal una residència d'artistes. Hi poden venir artistes de qualsevol disciplina, de fet, el que ens interessa és que vinguin de disciplines diferents al mateix temps. Ells no només tenen un espai, sínó que també tenen unes activitats que hi van lligades. És a dir, nosaltres demanem a tots els artistes que vinguin amb un projecte de participació també, perquè si el nostre nom és Jiwar és perquè 'jiwar' vol dir 'veïnatges' i veïnatges l'entenem no només entre disciplines, entre persones de diferents orígens, sinó també el veïnatge pròpiament dit amb el barri. Tant els proposem que coneguin la creació més experimental i més contemporània que s'està fent aquí en arts visuals, en música,... com a Gràcia, no es pot oblidar mai, tot el vagatge que tenim de cultura popular. És un projecte d'artesania, el que estem fent és artesania, nosaltres vivim al pis de dalt, és la nostra proposta."