‘El poema de Guilgamesh, rei d’Uruk’, és una adaptació teatralitzada d’una de les ficcions humanes més antigues. Més antiga, fins i tot, que la Bíblia, la Mahabarata, l’Odissea i la Il·líada. És la història d’un home que va voler desafiar la mort i va somiar amb la immortalitat.

El director, Oriol Broggi, explica que l’obra neix d’aquell espai mític entre el Tigris i l’Èufrates i se situa a la nostra civilització, al tercer mil·lenni aC. Tot i que l’obra sigui mitològica i tracti de reis i déus, l’adaptació, de Jeroni Rubió, és intencionadament humana i realista. L’escenografia és senzilla, sense despendre’s de la sorra a terra, llum lateral, la dansa i el moviment.

Els intèrprets, alguns dels quals són Màrcia Cisteró, Clara Segura i Lluís Soler, consideren que és ”una vivència col·lectiva” poder representar aquesta obra.

La companyia La Perla 29 obrirà l’edició d’enguany del Grec Festival de Barcelona al 4 de juliol.