El dret a participar en la vida cultural de Barcelona no és igual per a tots els barcelonins. Depèn de factors com els ingressos econòmics, el gènere, l’origen, el barri on vius o, fins i tot, el grau de familiaritat que tinguis amb les activitats culturals. Així ho determina una enquesta municipal realitzada per l’Institut de Cultura i que, per primera vegada, posa el focus en  aquella part de la població que no accedeix regularment a les propostes culturals  de Barcelona.

Els barcelonins, poc participatius en la vida cultural

Una de les primeres conclusions de l’enquesta que sorprèn és que una part molt important de la població no participa en les activitats culturals de la ciutat. Per exemple, un 60 % dels barcelonins reconeix que no va mai o gairebé mai al teatre, un 57 % no va a concerts, i un 40 % tampoc no va al cinema. Les dades pel que fa a la pràctica d’activitats culturals tampoc no són millors: un 80 % no balla mai ni fa cap tipus de dansa, un 76 % no pràctica cap activitat relacionada amb la música, un 73 % tampoc no té cap relació amb les arts plàstiques.

La vida cultural segons el codi postal

L’enquesta divideix els barris de la ciutat en tres tipologies, els de renda alta, mitjana i baixa. Això permet constatar diferències molt significatives pel que fa a l’accés i l’assistència a activitats culturals segons la renda econòmica dels enquestats. Mentre la mitjana de barcelonins que assisteixen a actes culturals és d’un 62 %, la xifra baixa fins al 50 % en els barris de renda baixa. En aquests barris (les Roquetes, la Trinitat Nova, la Trinitat Vella, Baró de Viver, el Bon Pastor, el Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau) només el 4,5 % afirma anar al teatre, un 5 % diu que assisteix a concerts, un 8, 8 % visita exposicions i museus i un 13 % va al cinema. Fins ara, altres enquestes municipals han relacionat el nivell de rendes de la població amb aspectes com la salut. betevé també ha publicat l’especial ‘des-iguals’, sobre les desigualtats existents a la ciutat i que inclou dades desglossades per districtes.

Les necessitats culturals són transversals

No participar o no tenir accés a la vida cultural no vol dir no tenir-ne ganes, al contrari. Una de les conclusions de l’enquesta, que es va fer durant els mesos de gener i febrer del 2019, és que les necessitats culturals són transversals, sigui quin sigui el grau de participació que es tingui. I encara més: les persones que menys participen en aquesta vida cultural són les que tenen més necessitat de fer-ho. Precisament, aquesta és una de les dades que l’Ajuntament vol fer servir per reorientar les polítiques culturals de la ciutat i evitar beneficiar desproporcionadament les persones que més oportunitats culturals tenen i les que més recursos públics utilitzen.