dubtes optimot català

Com s’escriu ibuprofèn ? En aquesta frase he d’escriure “quant” o “quan”? Som molts els que a l’hora d’escriure tenim dubtes. Per sort, des de fa 10 anys, la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i el Termcat, va impulsar l’ Optimot, un servei de consultes lingüístiques sobre la llengua catalana.

El cercador lingüístic en línia de l’Optimot integra diferents diccionaris i recursos lingüístics per ajudar a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Quan les opcions de cerca no resolen el dubte, també ofereix el Servei d’Atenció Personalitzada al qual es poden enviar les consultes.

En aquests deu anys, el servei de lingüistes ja té més de 12.000 usuaris registrats i ha atès més de 60.000 consultes, mentre que el cercador ha rebut uns 100 milions de cerques. I és que ha esdevingut una eina referent a l’hora d’escriure bé i de manera autònoma en català. Només l’any 2017 s’hi van fer 15 milions de cerques.

Les 10 cerques més habituals de l’Optimot

M. Rosa Serra, tècnica de l’Optimot, ha explicat a betevé les consultes més freqüents que fa la ciutadania. Cal destacar que són diferents les consultes que arriben al cercador que les que resolen els lingüistes de manera directa. Ens ha destacat les cinc més freqüents en els dos serveis bàsics de l’Optimot.

Les més cercades al Servei d’Atenció Personalitzada són: 

  1. Usos de donar i fer:  “Donar un petó” o “fer un petó”? Aquest és un dels dubtes més habituals, ja que els verbs “fer” i “donar” es fan servir en moltes expressions, i no sempre s’utilitzen bé. A l’Optimot tenen una fitxa en què ho expliquen detalladament.
  2. Terminologia gastronòmica: Molts dels dubtes que arriben a l’Optimot són de termes especialitzats, en destaquen els de l’àmbit de la gastronomia i la restauració. Per això no és gens estrany que una de les cerques més freqüents sigui com escriure en català els “fingers” de pollastre. A l’Optimot ho tenen clar: tires de pollastre.
  3. Per o per a: El dubte estrella de la casa. És dels més buscats tant al cercador com al Servei d’Atenció Personalitzat. Hi ha molta gent que té dubtes alhora d’escriure “per” o “per a” davant d’infinitiu. Com que és un dubte habitual i, per força gent, complex d’entendre, l’Optimot n’han creat diverses fitxes explicatives.
  4. Majúscules i minúscules:  És un dels dubtes més recurrents. De vegades quan s’ha d’escriure el nom d’un càrrec o institució poden aparèixer dubtes de si ha d’anar amb majúscules o minúscules, els tècnics de l’Optimot hi ajuden posant les normes clares en una fitxa, que descriu, per exemple, que els noms dels càrrecs s’escriuen amb minúscules inicials, tant si es refereixen a la persona concreta com si es refereixen al nom genèric comú.
  5. Plurals i singulars: El vocabulari que utilitzem amb més freqüència no ens crea gaires dubtes sobre com fer-ne el plural, però de vegades hi ha paraules que costa de saber com es formen. Un dels exemples més habituals és com s’escriu el plural de certes sigles, com ara els CAP. En aquest cas l’Optimot resol que es pot mantenir invariable o bé afegir-hi una essa minúscula al final.

El més buscat al cercador: 

  1. Verbs irregulars: A vegades quan emprem un verb irregular tenim dubtes de si l’estem escrivint bé, l’Optimot ofereix poder consultar els verbs conjugats. Aquesta és de la informació més buscada.
  2. Perquè o per què? Quan s’ajunta o se separa? Aquest és un dels dubtes més freqüents. També hi ha una fitxa per aclarir-ho.
  3. Si us plau: Com va? I si ho ajuntem, com s’ha d’escriure? És un altre dubte habitual entre els catalanoparlants. L’Optimot resol que s’escriu separat, i finalment, explicita que la normativa no recull la grafia reduïda “sisplau”, que s’usa en contextos informals. Ho expliquen detalladament en una altra fitxa.
  4. Quan o quant: Totes dues formes són correctes, però tenen usos diferents. “Quan” és un adverbi de temps, mentre que “quant” és un adjectiu que significa “quantitat”. A la fitxa s’hi inclouen exemples per entendre-ho.
  5. Tanmateix: És un dels dubtes més cercats a l’hora d’escriure’l. La fitxa recull més informació.

Incorporaran un nou diccionari de sinònims

Ara a l’Optimot miren cap al futur i ja tenen reptes importants al davant. El repte principal és el d’eixamplar el cercador amb més fonts. Per això, tenen previst incloure al cercador un diccionari de sinònims. A més a més, des de l’Optimot també s’ha iniciat l’aplicació de la normativa lingüística vigent amb la nova ‘Gramàtica de la llengua catalana’ i també l”Ortografia catalana’ de l’Institut d’Estudis Catalans. Actualment, estan adaptant progressivament el seu contingut als nous canvis normatius. I es farà durant quatre anys, el període que l’IEC ha marcat per a la implantació de la normativa. Per tant abans del 2020 ja estarà tot el contingut adaptat.

A part, l’Optimot vol continuar acostant la normativa de la llengua catalana a la ciutadania per això aposten per millorar les prestacions i el disseny per tal d’arribar a més persones. Per això, també aposten per continuar fent trobades amb sectors específics per anar resolent dubtes habituals, així com continuar amb les Matinals de Llengua.