Les fotografies que ens enviïs han d’incloure un títol, el lloc on s’han captat i el teu nom. Publicarem les imatges al web i una selecció de les millors instantànies que rebem es podran emetre en programes de BTV.

Com fer-ho?
Pots enviar les fotografies a través de correu electrònic a btvnoticies@btv.cat, per Twitter al compte @btvnoticies o a través del nostre Facebook.

Les imatges poden estar fetes amb càmera o telèfon mòbil i no poden tenir un pes superior a 3Mb. Es recomanable que siguin en format horitzontal i de bona qualitat per permetre’n la publicació a mida gran al web www.btvnoticies.cat i l’emissió a BTV.

Quan s’envia una imatge s’estan acceptant els termes i condicions de les bases legals.

Bases legals

L’autor ha de ser qui envia la fotografía. Només es poden enviar fotografies originals, totes les persones que participin han de garantir ser-ne els autors.

L’autor dóna a BTV una llicència gratuïta i no exclusiva, sense cobrament, per publicar i utilitzar el material enviat. Els drets d’autor els segueix conservant l’autor de la imatge enviada.

BTV pot acceptar o rebutjar una fotografia, modificar-ne la mida per publicar-la i les propietats per adequar la qualitat visual de la imatge.

El fet de participar i enviar una fotografia suposa la plena acceptació de les bases.

BTV es reserva el dret a suprimir les imatges inadequades, que incloguin missatges comercials, o que no s’ajustin al tema demanat.