Barchinona.cat ofereix un cercador bibliogràfic de topònims barcelonins, una llista completa de diferents obres històriques relacionades amb la ciutat i altres curiositats històriques força interessants, com efemèrides relacionades amb el dia en què ens trobem. Per exemple, ens expliquen com en aquests dies de l’any 1705 ens trobàvem en plena Guerra de Successió i Barcelona capitulava davant les tropes aliades austriacistes que l’assetjaven.

El cercador bibliogràfic de topònims barcelonins està basat en els índexs de la ‘La ciutat de Barcelona’, de Francesc Carreras i Candi; en els dels nou volums de la ‘Història de Barcelona’ dirigida per Jaume Sobrequés; i en els 10 volums dels ‘Dietaris de la Generalitat’. La intenció dels creadors del web és incloure-hi altres grans obres sobre la història de la ciutat. Segons Xavier Cazeneueve, un dels creadors, “el web pretén ser una eina útil, sempre amb el desig de fer una feina amb rigor i al servei del coneixement de la història de Barcelona”.

Una altra eina que es pot consultar a Barchinona.cat és la relació completa de la bibliografia de Carreras i Candi, així com més de 650 títols de l’historiador, amb els corresponents enllaços o la localització de les obres en les principals biblioteques històriques de la ciutat. Durant els propers mesos s’ampliarà la bibliografia de Carreras i Candi i se n’hi afegiran altres historiadors.

Com a historiador, Carreras i Candi va escriure diversos centenars d’obres, entre llibres, monografies i articles breus, però el conjunt de tota la seva producció històrica està molt dispers. El web té per objectiu unificar tota l’obra de Carreras i Candi i fer-la fàcil de consultar.

Per una altra banda, Barchinona també conté una secció dedicada a cronistes i divulgadors de la història de la ciutat i una altra amb enllaços a la major part d’arxius, biblioteques, museus i revistes relacionades amb la història barcelonina.