El Centre Cívic el Sortidor és el responsable del projecte Balandra. La iniciativa dona suport a grups de creació per fomentar la creativitat escènica i facilitar el desenvolupament de projectes artístics. Ho fa oferint-los l’espai, la infraestructura, la comunicació i el suport tècnic necessaris per dur a terme la seva creació i donar-la a conèixer.

Espai i infraestructures

La companyia Kerala és una de les beneficiàries d’aquestes residències artístiques al Poble-sec. Fa mesos que treballa amb les eines que Balandra li ofereix per desenvolupar el seu projecte: un espectacle basat en el moviment i la creació de música en directe. La Carla, una de les integrants, explica que a Barcelona és molt difícil trobar espais com aquest: “Podem tenir una residència tècnica utilitzant les infraestructures del centre cívic, des dels llums a la taula de so fins a un espai on pots posar la música a tot volum perquè està insonoritzat”.

Impulsar companyies emergents

El principal objectiu del Balandra és que companyies emergents es puguin donar a conèixer. “Ens presenten projectes molt incipients, que estan bastant a les beceroles, i ells, amb la cessió d’espais que els oferim aquí a El Sortidor, van desenvolupant el projecte que després es mostrarà a la programació cultural del centre”, explica Nuria Aguade, codirectora del CC Sortidor.

Ara una nova promoció d’artistes han començat la residència al Centre Cívic el Sortidor. Durant el 2020 i 2021 hi passaran una dotzena de companyies que durant sis mesos podran desenvolupar els seus treballs escènics.