En aquesta plaça de la Vila de Gràcia hi ha una gran demanda per part dels joves per a instal·lar un servei de lavabos públics.