Últimament la plaça ha patit diverses reformes, però el que ha despertat més polèmica són les jardineres col·locades a les escales.