La Roser ens explica, 25 anys després, quina funció tenien els xiprers que encara es veuen a l’avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer…