Alguns professors i voluntaris d’aquesta institució salesiana sense ànim de lucre van deixar el seu testimoni. Un equip humà que fa una tasca educativa i social molt destacada al barri de la Clota (des de 1954).