El Raul Herones va definir tan bé els trets més característics del barri que vam obrir el programa amb la seva descripció.