La Clota és una bombolla a Barcelona, una àrea de vida semi-rural que està pendent d’un pla d’actuació urbanística. El carrer Bragança és un dels carrers més significatius del barri i un dels que necessita arranjament urgent. La Brigitta ho comprova de la mà de la Roser i coneix la seva mare, que la rep amb molta tendresa.