La Brigitta visita l’Ada Parellada per parlar de superaliments, alguns dels quals, catalans.