>El responsable mèdic del programa de trasplantaments de pulmó de l’Hospital Vall d’Hebron, Antoni Román, certifica que som al millor país del món quant a trasplantaments d’òrgans.