Traduir la feina que fan els serveis d'emergència de Catalunya i difondre-la són els objectius del SEM a Twitter. Aquest és un dels comptes oficials que més ha trigat a activar-se a la xarxa social, ja que fins ara protecció civil o salut oferien informació sanitària. Però la demanda ciutadana, i d'alguns dels 5.000 professionals que treballen en el Sistema d'Emergències han decantat la balança a favor d'aquest canal de comunicació digital. En la primera fase, informaran sobre les novetats en el transport sanitari, consells de salut, o dades de l'activitat assistencial i, més endavant, sobre les urgències. FRANCESC BONET, director general del SEM "Després afinar els continguts més vinculats a l'emergència, a alguna actuació més concreta que pot afectar el trànsit d'una via ràpida, etcètera. Creiem que hi ha multitud d'elements que es poden comunicar i que al ciutadà li poden ser d'utilitat." El SEM rep prop de dos milions d'alertes anuals. Aquestes arriben primer als centres de coordinació on, si els tècnics, metges o infermers ho consideren, traslladen al cap de guàrdia situacions que podrien ser piulades. Els responsables, al seu torn, avisen al centre de control, on el departament de comunicació filtra què es considera noticiable per evitar generar alarma o donar informació en excés. L'equip digital també serà l'encarregat de respondre algunes consultes ciutadanes. FRANCESC BONET, director general del SEM "Crear una comunitat de seguidors important i anar molt a demanda del que ens demanin. El que és evident és que hem de ser capaços de tenir immediatesa, estar de guàrdia i fer-ho de manera molt àgil." El compte, igual que el Servei d'Emergències Mèdiques, estarà de guàrdia 24 hores els 365 dies de l'any.

L’objectiu del compte oficial del SEM a Twitter és, sobretot, difondre la feina que fan els serveis d’emergència de Catalunya. Aquest és un dels comptes oficials que més ha trigat a activar-se a la xarxa social, perquè Protecció Civil o Salut ja oferien informació sanitària. Però la demanda ciutadana, i d’alguns dels 5.000 professionals que treballen al Sistema d’Emergències, han decantat la balança a favor d’aquest nou canal de comunicació. En la primera fase, informaran sobre les novetats en el transport sanitari, consells de salut o dades de l’activitat assistencial; en una segona fase, quan els professionals del SEM hagin rebut algunes consignes i formació, sobre determinades emergències que puguin ser d’utilitat ciutadana, com per exemple les que afecten el trànsit o la salut pública.

El SEM rep prop de dos milions d’alertes anuals, que arriben primer als centres de coordinació, on, si els tècnics, metges o infermers ho consideren, traslladen al cap de guàrdia situacions que podrien ser piulades. Els responsables, al seu torn, avisen el centre de control, on el departament de comunicació filtra què es considera noticiable, per evitar generar alarma o donar informació en excés. L’equip digital també serà l’encarregat de respondre algunes consultes ciutadanes. Segons el director general del SEM, Francesc Bonet, el servei haurà de ser capaç de “tenir immediatesa, estar de guàrdia i comunicar-se de manera molt àgil”. Per això, igual que el mateix servei, estaran de guàrdia 24 hores.

Diferenciar usos i competències, clau en els comptes oficials

El director del servei reconeix que el fet que hi hagi diversos comptes oficials de la Generalitat ha obligat a distribuir bé les competències de cadascun. En aquest cas el SEM comunicarà tot el que tingui a veure amb la salut, ja sigui relacionat amb qüestions de seguretat, emergències, incendis o qualsevol altra informació. A més de la immediatesa de les emergències, també consideren important la prevenció; per exemple, a través d’aquest compte s’insistirà en consells sanitaris útils quan hi ha, per exemple, onades de fred o calor, episodis de contaminació elevada o calendaris de vacunació vigents, com el de la grip. Quan altres comptes com per exemple els Mossos d’Esquadra, els bombers o Protecció Civil publiquin informació d’interès, també la retuitaran si és necessari.

“Estem en un procés de formació des d’un punt de vista comunicatiu, la implementació serà progressiva i intentarem respondre totes les demandes. Les excepcions seran els casos en què es pugui generar alarma de forma innecessària, i tampoc no parlarem d’actuacions que puguin comprometre la salut pública o la seguretat”, explica Bonet. El director del SEM recorda que Twitter és una xarxa social que fomenta la immediatesa i la informació àgil i breu, però per obtenir una informació més completa recomana consultar el web del CatSalut o descarregar-se l’aplicació mòbil 061 CatSalutRespon, que permet enviar alertes, geoposicionar-se, consultar la història clínica associada a cada pacient i enviar-li comunicats sobre alertes sanitàries o prevenció que es consideren importants. El director del SEM conclou: “La salut és un tema sensible i cal diferenciar per a què utilitzem cada canal.”