El congrés és la segona fase d’un projecte que va començar amb una visita a més de 50 escoles i que va permetre estudiar la relació de més de 3.000 alumnes amb les xarxes. La presidenta de l’APDCAT, Maria Àngels Barbarà, ha explicat en una entrevista a Barcelona FM que “als joves els interessa la privacitat, però l’entenen de manera diferent que els adults: es comuniquen mitjançant les xarxes, és el lloc on es troben amb els amics i on configuren la imatge que volen que els altres tinguin d’ells, una imatge moltes vegades adaptada a cada context”.

En aquest sentit, segons Barbarà, “encara que de vegades cerquin la visibilitat i vulguin sentir-se en contacte amb els seus amics, moltes altres volen ser invisibles als no destinataris d’aquesta informació, que poden ser els adults o grups d’amics que, en aquell moment, no volen que se n’assabentin; de manera que sovint busquen una manera de comunicar-se indirecta, encriptant informació, perquè només un grup d’amics ho entengui“. La presidenta de l’APDCAT també ha afegit que “per tal que creixin d’una manera adequada i que la configuració del seu jo tecnològic s’avingui amb el seu jo off-line, hem d’aconseguir que aquestes dues fases de la seva vida es puguin desenvolupar d’una manera coherent i adequada“.

Per aconseguir-ho, segons Barbarà, “se’ls han de transmetre una sèrie de valors com el respecte als altres, l’autoestima i el lliure desenvolupament a la personalitat, que són els que sustenten la privacitat”. Finalment, la presidenta de l’APDCAT ha afegit que “tant els professors com els pares han de ser els motors del projecte perquè són els qui han de transmetre als joves aquests valors, sense necessitat que siguin experts en tecnologia ni en privacitat”.